Tag:ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ท่องเที่ยว เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการทำบุญไหว้พระ ที่ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะต้องเดินขึ้นเขาไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท ที่เชื่อกันว่าเหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเขาคิชฌกูฏเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธา รวมงานนมัสการรอยพระพุทธพลวง เขาคิชฌกูฏ ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 24 มีนาคม 2563