Daily Archives: October 16, 2020

กบฏฮูตีในเยเมนปล่อย 2 ตัวประกันสหรัฐ

ชาวอเมริกัน 2 คนได้รับอิสรภาพ หลังถูกควบคุมตัวโดยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนานกว่า 1 ปี ความเคลื่อนไหวที่ “เป็นการแลกเปลี่ยน” กับการให้สมาชิกกลุ่มฮูตีซึ่งตกค้างอยู่ในโอมานมากกว่า 200 คนได้เดินทางกลับ