โลกกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงอย่างรุนแรง

โลกกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงอย่างรุนแรง

โลกกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงอย่างรุนแรงเนื่องจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสอย่างต่อเนื่องประเทศกำลังพัฒนาบางอย่างที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสิ่งที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศและอื่น ๆ เตือนจะถดถอยที่เลวร้ายที่สุดเกือบทุกประเทศบนโลกกำลังได้รับผลกระทบ ไอเอ็มเอฟคาดว่า 170 ประเทศรวยและจนจะได้สัมผัสกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงต่อคนในปีนี้

นั่นหมายถึงมาตรฐานการครองชีพที่ลดลงประเทศกำลังพัฒนากำลังได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหลายคนเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม การปิดโรงงานหลายแห่งทั่วโลกทำให้มีความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์น้อยลงดังนั้นราคาของพวกเขาจึงลดลงอย่างมากในบางกรณีน้ำมันเป็นตัวอย่างที่น่ากลัวที่สุด การสูญเสียความต้องการมีความรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากวิกฤตได้นำไปสู่การลดลงอย่างมากในความต้องการสำหรับเชื้อเพลิงการขนส่งมากกว่า 90% ที่ทำจากน้ำมันดิบ